date de contact:

S.C. MILATEX TRADE S.R.L.

Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7

sector 6 - Bucuresti

tel: 021 319 16 32 / 031 401 19 23

fax: 021 319 16 31 / 031 402 21 33

office@milatextrade.ro

www.milatextrade.ro

 

J40/5321/2006

RO 18537237

RO31BACX00000030289980001

Banca Unicredit Tiriac - Sucursala Izvor

 

Adresa de corespondenta:

Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7

sector 6 - Bucuresti

cod: 061072

   

Informare GDPR:

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform prevederilor Regulamentului 679/2016 adoptat de Parlamentul European si Consiliu in data de 27 aprilie 2016, fiind publicat in Jurnalul Oficial Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi aplicabile incepand cu data de 25 mai 2018, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC MILATEX TRADE SRL va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra in calitate de persoana fizica/reprezentant al societatii.
Prezenta notificare privind protectia datelor are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile pe care le aveti in legatura cu aceasta procesare in conformitate cu regulamentul general privind protectia datelor “GDPR”.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de SC MILATEX TRADE SRL in scopul executarii contractelor, cererilor de oferta, raportarilor contabile si fiscale, salariilor. De asemenea, prin prezenta va aducem la cunostiinta drepturile pe care le aveti in calitate de persoane vizate in contextul prelucrarii datelor dumneavoastra personale conform prevederilor legale, dupa cum urmeaza:
a. dreptul la informare; b. dreptul de acces; c. dreptul de rectificare, completarea datelor incomplete sau incorecte; d. dreptul la stergere; e. dreptul la restrictionarea lucrarilor; f. dreptul de opozitie; g. dreptul la portabilitatea datelor; h. dreptul de a depune plangere.
Pentru exercizarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, adresata societatii noastre.Datele cu caracter personal vor fi stocate pe toata perioada derularii relatiilor contractuale si timp de 5 ani dupa implinirea termenului de prescriptie stipulat de lege.
Prin citirea prezentului document, ati fost informat cu privire la drepturile dumneavoastra astfel cum sunt prevazute de legislatia in vigoare.
De ce si cum prelucrăm datele dvs. personale? 1. Colectam numele, CNP-ul si adresa dvs. in scopul incheierii contractului. 2. Colectam numele si adresa dvs. in scopul emiterii facturilor. 3. Colectam adresa dvs. de e-mail pentru a va putea presta serviciile (transmite informarile) si a va transmite factura. 4. Colectam numarul dvs. de cont bancar din extrasul nostru de cont pentru a verifica intrarea sumelor platite de dvs. in contul nostru, lucru necesar pentru evidenta contabila conform Legii Contabilitatii. 5. Datele din facturile emise se vor transmite catre ANAF. 6. Aveti dreptul de a solicita accesul la datele dvs., rectificarea sau stergerea lor, restrictionarea prelucrarii, aveti dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor. Daca va opuneti prelucrarii, nu vom mai putea sa va prestam serviciile. Aplicatia noastra nu creeaza in mod automat profiluri legate de activitatea dvs. pe site. 7. Aveti dreptul sa depuneti plangere in fata Autoritatii de Supraveghere. 8. Termenul de pastrare al datelor de facturare este de 10 ani; datele din contract se vor pastra timp de 3 ani de la expirarea contractului.